Không chỉ yêu nghề, tâm huyết với nghề và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều nhà giáo còn động viên, giáo dục con cháu mình đi theo nghề giáo, cùng tiếp bước sự nghiệp trồng người, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *