Tình trạng buôn bán tự phát trên đường dẫn cầu Cần Thơ làm mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này đang được giải quyết như thế nào ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *