Với diện tích canh tác từ 10.000-12.000ha khoai lang, sản lượng khoai hàng năm đạt hàng trăm ngàn tấn, thế nhưng sản phẩm khoai lang của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long thường xuyên phải đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *