Ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức đợt khảo sát công tác quản lý, xử lý vi phạm về tiếng ồn trong  hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng trong năm 2018 và trong 6 tháng đầu năm 2019.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *