Trong cơn bĩ cực của cây dừa ngày ấy, có một người nông dân kiên trì bảo vệ từng cây dừa để hôm nay, dừa lại xanh tốt trên quê hương Bến Tre. Tên ông là Đỗ Thành Thưởng,  ở Giồng Trôm, Bến Tre.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *