“Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ”. Hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, thời gian qua, nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *