Theo kế hoạch, hội chợ thương mại – công nghiệp Vĩnh Long sẽ tổ chức từ ngày 21 đến ngày 27/10. Trong những ngày qua,  Ban tổ chức Hội chợ tập trung vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia sự kiện này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *