Để góp phần xây dựng phong trào Đoàn phát triển, cán bộ Đoàn có vai trò rất quan trọng. Bởi ngoài sự nhiệt tình tâm huyết, người cán bộ Đoàn cần có bản lĩnh và luôn biết cách đổi mới, sáng tạo. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *