Gần đây, do thời tiết diễn biến bất thường nên tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh tấn công gây hại trên cây trồng, trong đó có rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại trên lúa hè thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *