Là trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh, thành phố Vĩnh Long có nhiều lợi thế phát triển du lịch. Trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, thành phố Vĩnh Long sẽ trở thành tâm điểm để thu hút du khách, với mục tiêu “An toàn – thân thiện – chất lượng”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *