Xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, vốn là vùng kháng chiến cũ, bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề. Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Lộc luôn đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng lại quê hương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *