Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, phát huy truyền thống xã anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Chánh Hội luôn đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng lại quê hương ngày càng đổi mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *