Năm nay ngành công nghiệp  tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu tăng trưởng 12,5% so với năm trước. Trong những tháng đầu năm nhiều doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *