Điện năng tiêu thụ trong sản xuất – kinh doanh chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian qua do ảnh hưởng giá điện tăng cao đã tác động rất lớn đến giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hiện quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả để duy trì hiệu quả hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *