Mô hình tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên của xã Tân Bình đã phát huy hiệu quả tích cực và  sẽ được triển khai, nhân rộng trong thời gian tới, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, cũng như phát triển phong trào đoàn – hội tại địa phương ngày thêm lớn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *