Đoàn Hội cựu chiến binh cụm 11 gồm 6 tỉnh sông Tiền vừa đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2015 tại huyện Vũng Liêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *