Qua 2 ngày kiểm tra, giám sát thực tế tại các xã thuộc huyện Mang Thít, chiều 23/10, Đoàn giám sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 – 2020; kết quả thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *