Sáng nay, Đoàn giám sát do ông Lưu Thành Công,  Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm  trưởng đoàn đã đến giám sát  tại Thành Phố Vĩnh Long về việc thực hiện  chính sách, pháp  luật về  quy hoạch,  quản lý,  sử  dụng đất đai đô thị. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *