Sáng nay, trước khi bước vào phiên trù bị, Đoàn đại biểu dự ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11 lần thứ 11, NK 2020-2025 đến viếng NTLS tỉnh – nơi yên nghỉ của hơn 3.500 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *