Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Vĩnh Long,  đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đến làm việc tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *