Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do bà Trương Thị Mai – UV BCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban DV Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban TVTU Vĩnh Long về công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ CT về ĐH đảng các cấp tiến tới ĐH toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *