Đoàn TNCSHCM Đài PTTH tỉnh Vĩnh Long vừa Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019. Nhiều  giải pháp quan trọng trong công tác đoàn được đề ra nhằm phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *