Theo Ban chỉ huy PCTN –TKCN tỉnh Vĩnh Long, kết quả quan trắc độ mặn xâm nhập vào lúc 7 giờ ngày 26/1 tại 6 điểm đo thường xuyên ở 4 huyện Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn, Mang Thít từ 0,2-3,9 phần ngàn. So với sáng hôm qua, độ mặn xâm nhập sáng nay tăng từ 0,1 – 0,5 phần ngàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *