Chiều ngày 2/3, độ mặn xâm nhập theo kỳ triều cường tháng giêng âm lịch tại các điểm đo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ghi nhận ở mức từ 0,2 – 2 phần ngàn. So với lúc 7 giờ sáng nay, một số điểm độ mặn giảm từ 0,2 – 2,5 phần ngàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *