Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Vĩnh Long, độ mặn tại nhiều trạm đo thường xuyên trên địa bàn tỉnh sáng nay ở mức dưới 1 phần ngàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *