Theo Đài KTTV  Vĩnh Long, trong sáng 22/2, kết quả quan trắc độ mặn tại các trạm đo trên trên địa bàn tỉnh ớ mức từ 0,1– 0,9 phần ngàn. Độ mặn đang có xu hướng tăng cao theo kỳ triều cường rằm tháng Giêng âm lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *