Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, độ mặn tại nhiều trạm đo thường xuyên trên địa bàn tỉnh cập nhật lúc 17 giờ chiều 03/03 ở mức dưới 1 phần ngàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *