Theo khảo sát của Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam, thanh long là loại cây trồng có tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long. Dù thời gian gần đây giá thanh long xuống thấp nhưng diện tích trồng thanh long tại ĐBSCL vẫn tăng nhanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *