Theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, hiện ở các tỉnh, thành phía Nam có 7.420 ha lúa bị nhiễm rầy nâu, tăng hơn 6.540 ha so với tuần trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *