Gần đây, dịch bệnh lở mồm long móng trên bò kết hợp với một số bệnh khác trong đó có bệnh tụ huyết trùng cấp tính bùng phát ở các hộ chăn nuôi thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Nhiều hộ chăn nuôi đã điều trị nhưng bò vẫn chết, làm thiệt hại kinh tế nặng nề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *