Từ ngày 2 đến 5/ 4 tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Công Thần Miếu ở Phường 5- thành phố  Vĩnh Long diễn ra Lễ xuân tế cầu an, là một trong những lễ hội lớn được tổ chức hàng năm, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh đến dự.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *