Tiến tới ĐHĐB Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, các cấp hội phụ nữ huyện và tương đương trong tỉnh tổ chức đại hội và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Mới đây, Hội LHPN huyện Tam Bình vừa tổ chức ĐHĐB Phụ nữ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *