Ngày 25/3, Hội sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức ĐHĐB Hội sinh vật cảnh lần thứ 6 NK 2020-2025.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *