Trong 822 ngàn cử tri tỉnh Vĩnh long, có khoảng gần 20 ngàn cử tri là người khuyết tật – những đối tượng yếu thế trong XH. Bằng nhiều hình thức, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, để cử tri là người khuyết tật sẽ thuận lợi, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15 và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *