Điều mà người dân bức xúc hiện nay là mặc dù công trình đã thi công hơn 7 năm nhưng vẫn còn hơn 4.000 m đê thuộc địa phận xã Đồng Phú bị ách tắc dẫn đến công trình không thể hoàn thành đúng kế hoạch. Nguyên nhân do còn 8 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *