Thông tin từ Cục đầu tư nước ngoài Bộ kế hoạch và đầu tư cho biết, hiện toàn vùng ĐBSCL đã thu hút 802 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *