Sáng nay, ông Lưu Thành Công, phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long và ĐBQH Nguyễn Thị Minh Trang đến tiếp xúc với 200 cử tri của  2 xã: Trung Hiếu và Trung An huyện Vũng Liêm để báo cáo lại kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *