Sáng nay, các ĐBHĐND tỉnh Vĩnh Long đã đến tiếp xúc với cử tri xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình ,xã Tân Quới huyện Bình Tân và các xã Phú Đức, Thạnh Quới, Lộc Hòa và Phước Hậu huyện Long Hồ để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND khóa 9 . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *