Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ ngày 19-21/10. Đây là sự kiện chính trị quan trọng được Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *