Sau sự cố xà lan va chạm làm hư hỏng cầu Tân Hạnh, mới đây UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt dự án đầu tư công trình xây dựng mới cầu Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Công trình có dự toán kinh phí đầu tư gần 35 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây lắp là 25 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *