Nhằm đảm bảo cho các trường có đủ điều kiện tái công nhận, tỉnh Vĩnh Long đầu tư 200 tỷ đồng thực hiện đề án “Đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia để tái công nhận đến năm 2020”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *