Sau hơn 1 tháng thực hiện thay đổi cách đánh giá học sinh tiểu học từ việc cho điểm số chuyển sang nhận xét đánh giá theo Thông tư 30 của Bộ giáo dục đào tạo, hoạt động này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã dần đi vào nề nếp. Đa số phụ huynh cũng đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bày tỏ sự băn khoăn và mong muốn giáo viên phải thật sự công tâm trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *