Sáng nay , Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11  cho cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *