Ngày 9/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tổ chức Hội nghị triển khai chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho cấp ủy 56 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đồng chí Cao Danh Vọng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan chủ trì hội nghị.

Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị nêu rõ, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ được tổ chức vào nửa đầu tháng 1/2011. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Bộ Chính trị yêu cầu việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp phải theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Theo đó, các cấp ủy đảng phải chuẩn bị tốt việc thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI và các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 phải được thực hiện đúng quy chế, quy trình trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan cũng triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37, các hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối cơ quan về hướng dẫn thực hiện qui chế bầu cử trong Đảng, công tác nhân sự, tuyên truyền, thành lập các Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan.

Ngoài ra, Hội nghị còn triển khai công văn 927 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ánh Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *