Sáng nay, Đảng ủy Đài PTTH Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các phòng ban và đơn vị trực thuộc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *