Nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, sáng nay, Đảng ủy Đài PT-TH Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, NK 2020 – 2025, Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho đảng viên, viên chức, người lao động của Đảng bộ Đài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *