Xác định công tác chăm bồi phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng , trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên so nghị quyết đề ra. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *