Theo Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long , qua 4 năm thực hiện chỉ thị 03 của bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã có nhiều sáng kiến  cải tiến kỹ thuật và  cách làm hay trong các phong trào thi đua lao động sản xuất- kinh doanh được nhân rộng , phát huy hiệu quả tại các đơn vị -doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *