Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện đạt và vượt 6/7 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó,  việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chú trọng thực hiện và đạt được hiệu quả tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *