Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 6/7 chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó nổi bật là công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức cơ sở Đảng ở các loại hình doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *